C modul:

Vitamintorna® gyerek oktató 60 órás képzés

Érzelmi intelligencia                           fejlesztő program

Tanfolyam címe:

Érzelmi intelligencia játékos fejlesztése óvodás korban a mese, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok segítségével

60 órás akkreditált pedagógus továbbképzési távoktatásos program

Képzés akkreditációs száma: 9/75/2018. OKÉV nysz: 01-0481-04. Felnőttképzők nysz: : B/2021/000139.

Képzés ára: 55.000 Ft

Ez a képzésünk 2023. május 1. ig lesz elvégezhető. Utolsó jelentkezési határidő erre a képzésre 2022. április 1. Jelentkezési lap az info@vitamintorna.hu e-mailen kérhető.

TEKINTSD MEG BEJGLI MESÉJÉT!

  A KÉPZÉSRŐL

A mai rohanó világban egyre kevesebb idő jut gyerekekkel együtt lenni, játszani, az érzelmi intelligenciájukat érzékenyíteni, érzéseiket megismerni, lelkileg stabil gyereket nevelni.Az óvoda a szocializációs időszak kezdete, ahol a gyerekek megismerik társaikat, saját magukat, érzelmeiket, kialakítják kapcsolataikat.Az óvodai érzelmi fejlesztő hatású nevelés sokban hozzájárulhat a gyerek-szülő, a gyerek-gyerek és a gyerek-óvónő kapcsolatrendszerének javításában. Ehhez nyújt segítséget a most játékosan kidolgozott Vitamintorna 4. programunk.A továbbképzés célja az óvodás gyerekek egészséges testi-lelki és szellemi életmódra nevelése, a mesék, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok együttes alkalmazásával.A képzés elméleti és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai érzelmi nevelés átfogó szemléletű tervezéséhez.A program figyelembe veszi a szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlását, valamint az óvodás gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, az érzelmek ( öröm, bánat, félelem, harag, indulat) szabad és kontrollált kimutatását.A módszertan lényege pont az hogy a mesékben megjelenő érzéseket, a játékos testmozgás segítségével felszínre hozzuk,ezáltal a társas kapcsolatok fejlődnek, és az öt szeretetnyelv ( dicsérő szavak, testi érintés, együtt töltött minőségi idő, szívességek, ajándékozás) megismerése által a gyermek személyisége, egyénisége, érzelmi intelligenciája is kibontakozhat. A módszertan lényege, hogy egy mese történet felolvasása után, zenére játékos testbeszéd, mozdulatok, tornagyakorlatok segítségével a gyermek kimutathassa, átélhesse az adott érzelmi élményt. A meseolvasás és játék után közös élményfeldolgozás, pozitív gondolatok megismerése történik, majd lazításos feladatok segítik a történtek további feldolgozását. A továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék a gyerekek érzelmi motiváltságát, szeretetnyelvét, érzéseiket és azokat irányított de mégis szabad mozgásos játékban megtanulják kontrolláltan megélni. A tanfolyam 60 órás interneten keresztül történő távoktatásos továbbképzés, melynek középpontjában az óvodás gyermek érzelmi intelligenciájának,lelki egészségének tudatos ugyanakkor játékos fejlesztő egészségnevelése áll, amely segítségével megelőzhetőek a lelki betegségek, a magatartásproblémák.

A résztvevő pedagógus a képzés elején a könyvtárban található tanulási útmutató című előadás megtekintése után az instrukciók segítségével képes lesz alkalmazni és letölteni az oktatási anyagot, használni az e-learning oktatási keretrendszert, és a Vitamintorna interaktív könyvtárat.
A képzés elején megismertetjük a Vitamintorna 4. program módszertanát,a mentális egészség fontosságát. A tanfolyam során elsajátított rövid fejlesztő hatású zenés- mesés- játékos blokkok alkalmazása azonnali lehetőséget nyújt a hétköznapi mindennapos lelki prevenciós jellegű testmozgás gyakorlására is.
Célunk az ismeretek rendszerezése, tudatosítása, s az új mesés-zenés- játékos elemek alkalmazása az óvodai érzelmi neveléses foglalkozások területén.
Programunk gyakorlati része, lehetőséget nyújt az óvodás gyerekek érzelmi fejlesztésére az új módszertanunk által, segíti a mindennapos egészségnevelést, az egészségtudatos magatartás kialakítását. A képzést öt tematikai egységből épül fel, mely tartalmazza az előadást, a 22 mesét, mesefeldolgozást, zenéket, mozgásos feladatokat, érzelmi intelligencia fejlesztő játékokat, a mesék hanganyagát, a komplex foglalkozás leírásokat.Egységek 1. Érzelmek átélése óvodás korban a mese, a mozgás és a pozitív gondolatok segítségével. 2. Az érzelmi nevelés során használt mesék, történetek feldolgozása. 3. Érzelmi intelligencia, érzelmi létra értelmezése és játékos fejlesztése óvodás korban. 4. Komplex foglalkozások tematikájának ismertetése, alkalmazása, foglalkozás vázlatok a kis-középső és nagycsoportos óvódásoknak elkészítve.5.A tanultak gyakorlása óvodás gyerekekkel, a mese, a zene és a testmozgás segítségével.
A Tanúsítványt kiadásának feltétele a két önellenőrző feladat és egy záródolgozat elkészítése, melynek tartalmaznia kell egy komplex foglalkozás leírását, ezen belül egy mese történetének összefoglalását, mozgásos feldolgozását. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
A képzésen tanultak elsajátítására 12 hét, hetente 5 óra tanulás javasolt. A képzésbe az indítás után is lehet folyamatosan csatlakozni, de legkésőbb a képzés végére teljesíteni kell a tanúsítvány kiadásának feltételeit.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, széles elméleti és gyakorlati tudást kínál, azonnal alkalmazható a mindennapi óvodai egészségnevelő, prevenciós hatású mozgásos fejlesztő tevékenységben.


Bejgli kalandjai színes rajzos mesekönyvet és foglalkoztató színezős munkafüzetet, a képzésben résztvevő pedagógusok megkapják ajándékba.

Bejgli kalandjai mesekönyv
Mesekönyv ajánlás
Színezős grafikákkal
Bejgli kalandjai mesekönyv