Szociális kompetencia fejlesztő program

ÚJ  KÉPZÉS

Szociális kompetencia játékos fejlesztése mesével és mozgással óvodás korban

Akkreditációs száma: PED/572-10/2021

OKÉV nyilvántartási száma: 01-0481-04. Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000139.

Oktatás formája: távoktatás, önálló tanulás, oktatói segítségadással.

Időbeosztás: ajánlott tanulási ütemterv alapján történik, saját időbeosztásban lehet tanulni. Nincs szükség online kötelező megjelenésre.

Indult: 2022. január 1. - Befejezés 2022. december 1.

Utolsó jelentkezési határidő: 2022. november  1.

Képzés ára: 55.000 Ft

A tanfolyamról


Az óvodás gyermekek szociális és érzelmi készségeinek fejlesztése alapvetően a család feladata, azonban a szülők örömmel fogadják, ha az óvoda és az óvónő is szerepet vállal ennek teljesítésében.
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az óvodapedagógusok főként az óvodában előforduló konfliktus helyzetek során próbálnak pozitív hatást gyakorolni a gyermekek viselkedésére. Mivel ez a fajta fejlesztés, csak az egyes problémák megjelenésekor tud megvalósulni, szükség van olyan fejlesztő programokra, mint a Vitamintorna programjai. A Vitamintorna módszertana célirányosan foglalkozik az óvodás gyermekek érzelmi-szociális-testi képességének fejlesztésével, a mesén és mozgáson keresztül értelmezi, dolgozza fel azokat.
Mivel a mesék óvodai nevelésnek fontos eszközei, a mozgás pedig az óvodás gyerek lételeme, ezért a Vitamintorna módszertana (mese+mozgás+képhez kötés módszere+ zene) megfelelő eszköz lehet a gyermekek érzelmi és szociális nevelésnek. A rövid és mókás Vitamintornás családbarát állat történetek alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A történetekbe a gyerek beleélheti magát, megélheti és feldolgozhatja az aktuális élethelyzetet, mely segítheti a hétköznapjaikban fellépő hasonló konfliktusok megoldásában.
A Vitamintorna érzelmi intelligencia és szociális kompetencia-fejlesztő programjainak minél korábbi alkalmazásával, már óvodás korban meg tudjuk erősíteni a gyermekek szociális jóllétét, valamint csökkenhetnek ebben az életkorban jelentkező különböző viselkedési problémák.
A gyerekek a mesék meghallgatása után a mozgás segítségével átélhetik játékos formában a szituációkat a Vitamintorna módszertanának köszönhetően.
A programot az interaktív könyvtár segítségével távoktatás formájában lehet megtanulni. Az oktatási anyag 5 tematikai egységben van összegezve, melyben egy előadás, 22 mese, mesefilm, hangoskönyv, mese feldolgozás, valamint zenék, írásos mesekönyv, grafikai ábrák is megtalálhatóak. A komplex foglalkozások mesefilmek formájában egy zárt Facebook csoportban korlátlan ideig látogathatóak. Így ez nagy segítség a pedagógusnak, mert nem kell keresgélnie a lementett fájlok között az otthoni számítógépen a tananyagot, hanem az óvodában, az óvodás csoportban is le tudja vetíteni a mesefilmeket a gyerekeknek, könnyen átismételheti a foglalkozások tematikáját.
A program segítségével a fejlesztésnek köszönhetően, kifinomultabbá válik a gyerekek arckifejezésekkel és testbeszéddel kimutatott nonverbális kommunikációja. Fejlődik az érzelem megértés, az érzelmi szabályozás, amelynek részeként a gyerekek képessé válnak a csoportban, a családban az együttműködésre, a nézőpontváltásra, az asszertív viselkedésre.
Ebben nyújthat segítséget a Vitamintorna 60 órás programom, melynek meséi hatással lehetnek a jobb társas kapcsolatok kialakulásához az óvodás közösségekben.
A képzésen tanultak elsajátítására 12 hét, hetente 5 óra tanulás javasolt. A képzésbe az indítás után is lehet folyamatosan csatlakozni, de legkésőbb a képzés végére teljesíteni kell a tanúsítvány kiadásának feltételeit.
A Tanúsítványt kiadásának feltétele a három önellenőrző feladat és egy záródolgozat elkészítése, melynek tartalmaznia kell egy komplex foglalkozás leírását, ezen belül egy mese történetének összefoglalását, mozgásos feldolgozását. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, széles elméleti és gyakorlati tudást kínál, azonnal alkalmazható a mindennapi óvodai életben a szociális kompetencia fejlesztése során.

Pillants bele egy komplex fejlesztő  foglalkozásba

Ha részt vettél már egy Vitamintorna tanfolyamon nálunk, akkor  5000 Ft kedvezményt adunk március végéig az új képzésünk részvételi díjából.

Szeretettel várunk újra!