Szociális kompetencia fejlesztő program

B modul:

Vitamintorna® gyerek oktató 60 órás képzés

Szociális kompetencia játékos fejlesztése mesével és mozgással óvodás korban

Akkreditációs száma: PED/572-10/2021

OKÉV nyilvántartási száma: 01-0481-04. Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000139.

Oktatás formája: távoktatás, önálló tanulás, oktatói segítségadással.

Időbeosztás: ajánlott tanulási ütemterv alapján történik, saját időbeosztásban lehet tanulni. Nincs szükség online kötelező megjelenésre.

Indult: 2023. január 1. - Befejezés 2023. december 1.

Utolsó jelentkezési határidő: 2023. november  1.

Képzés ára: 55.000 Ft

A tanfolyamról


Az óvodás gyermekek szociális és érzelmi készségeinek fejlesztése alapvetően a család feladata, azonban a szülők örömmel fogadják, ha az óvoda és az óvónő is szerepet vállal ennek teljesítésében.
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az óvodapedagógusok főként az óvodában előforduló konfliktus helyzetek során próbálnak pozitív hatást gyakorolni a gyermekek viselkedésére. Mivel ez a fajta fejlesztés, csak az egyes problémák megjelenésekor tud megvalósulni, szükség van olyan fejlesztő programokra, mint a Vitamintorna programjai. A Vitamintorna módszertana célirányosan foglalkozik az óvodás gyermekek érzelmi-szociális-testi képességének fejlesztésével, a mesén és mozgáson keresztül értelmezi, dolgozza fel azokat.
Mivel a mesék óvodai nevelésnek fontos eszközei, a mozgás pedig az óvodás gyerek lételeme, ezért a Vitamintorna módszertana (mese+mozgás+képhez kötés módszere+ zene) megfelelő eszköz lehet a gyermekek érzelmi és szociális nevelésnek. A rövid és mókás Vitamintornás családbarát állat történetek alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A történetekbe a gyerek beleélheti magát, megélheti és feldolgozhatja az aktuális élethelyzetet, mely segítheti a hétköznapjaikban fellépő hasonló konfliktusok megoldásában.
A Vitamintorna érzelmi intelligencia és szociális kompetencia-fejlesztő programjainak minél korábbi alkalmazásával, már óvodás korban meg tudjuk erősíteni a gyermekek szociális jóllétét, valamint csökkenhetnek ebben az életkorban jelentkező különböző viselkedési problémák.
A gyerekek a mesék meghallgatása után a mozgás segítségével átélhetik játékos formában a szituációkat a Vitamintorna módszertanának köszönhetően.
A programot az interaktív könyvtár segítségével távoktatás formájában lehet megtanulni. Az oktatási anyag 5 tematikai egységben van összegezve, melyben egy előadás, 22 mese, mesefilm, hangoskönyv, mese feldolgozás, valamint zenék, írásos mesekönyv, grafikai ábrák is megtalálhatóak. A komplex foglalkozások mesefilmek formájában egy zárt Facebook csoportban korlátlan ideig látogathatóak. Így ez nagy segítség a pedagógusnak, mert nem kell keresgélnie a lementett fájlok között az otthoni számítógépen a tananyagot, hanem az óvodában, az óvodás csoportban is le tudja vetíteni a mesefilmeket a gyerekeknek, könnyen átismételheti a foglalkozások tematikáját.
A program segítségével a fejlesztésnek köszönhetően, kifinomultabbá válik a gyerekek arckifejezésekkel és testbeszéddel kimutatott nonverbális kommunikációja. Fejlődik az érzelem megértés, az érzelmi szabályozás, amelynek részeként a gyerekek képessé válnak a csoportban, a családban az együttműködésre, a nézőpontváltásra, az asszertív viselkedésre.
Ebben nyújthat segítséget a Vitamintorna 60 órás programom, melynek meséi hatással lehetnek a jobb társas kapcsolatok kialakulásához az óvodás közösségekben.
A képzésen tanultak elsajátítására 12 hét, hetente 5 óra tanulás javasolt. A képzésbe az indítás után is lehet folyamatosan csatlakozni, de legkésőbb a képzés végére teljesíteni kell a tanúsítvány kiadásának feltételeit.
A Tanúsítványt kiadásának feltétele a három önellenőrző feladat és egy záródolgozat elkészítése, melynek tartalmaznia kell egy komplex foglalkozás leírását, ezen belül egy mese történetének összefoglalását, mozgásos feldolgozását. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, széles elméleti és gyakorlati tudást kínál, azonnal alkalmazható a mindennapi óvodai életben a szociális kompetencia fejlesztése során.

Pillants bele egy komplex fejlesztő  foglalkozásba