Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat könyv váráslása esetén


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Donáth István (székhely: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. adószám:  69275720-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett Vitamintorna Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Donáth István Egyéni Vállalkozó Kisadózó
A szolgáltató székhelye: 1188 Budapest, Oszkó utca 26.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vitamintorna.hu
Adószáma: 69275720-1-43
Telefonszámai: +36-30-9730027
Bankszámlaszáma: 11720049-21452880
A szerződés nyelve: magyar


Vásárlási feltételek

Az Vitamintorna.hu és a vitamintorna.com oldalon lévő könyvek elektronikus úton történő vásárlása, interneten keresztül a https://www.vitamintorna.hu oldalon lehetséges. A webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

Regisztráció

A webáruházban a regisztráció nem lehetséges, kizárólag e-mailen lehet könyvet rendelni. Rendelés esetén a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell tölteni az űrlapot. Hibásan megadott adatok, vagy hiányosan megadott számlázási cím esetén, webáruházunk a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért semmilyen formában nem vállal felelősséget! Telefonszám hiányában nem postázzuk ki a könyvet.

Megrendelés

A webáruházban a termékeknél feltüntetett ár a bruttó vételár, amely tartalmazza a mindenkor érvényes ÁFA-t is, azonban nem tartalmazza a mindenkor érvényes szállítási és csomagolási költséget.

A termékek megrendelése elektronikusan, a weboldalon keresztül történhet. Minden beérkezett megrendelést követően  három munkanapon belül  e-mailen visszaigazolást küldünk a megrendelés beérkezéséről, amellyel jelezzük megrendelőink felé, hogy rendszerünk fogadta és tárolja a megrendelést. Ezen üzenet - függetlenül a raktárkészlettől - minden megrendelést követően megérkezik a megrendelő elektronikus postafiókjába

Az vitamintorna Webáruház az árváltozás jogát fenntartja.

Kiszállítás/teljesítés

A megrendelt termékeket - raktárkészlettől függően - 3-5 napon belül kiszállíttatjuk.

A Vitamintorna Könyvek Webáruházban megrendelt termékek kiszállítását országosan a Magyar Posta futárszolgálata végzi. Kiszállítást kizárólag Magyarország területén tudunk vállalni.

Amennyiben az adott termék a megrendelés beérkezésekor nincs raktáron, webáruházunk visszaigazolást küld a termék várható szállítási időpontjáról.

A Vitamintorna Könyvek Webáruház szállítási díjai a Magyar Posta éppen aktuális csomag feladási díjaival  és a postai utánvét szállítási díjaival együttesen megegyeznek.

A vitamintorna.hu-n megrendelt könyvcsomagjait lehetősége van ingyenesen személyesen átvenni telefonon történő egyeztetés után hétköznapokon az alábbi helyszínen: 1188 Budapest, Oszkó utca 26.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni, és az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a Magyar Posta, mint szállító értesítést hagy.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Vitamintorna Könyvek Webáruház üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség NEM terheli.

Fizetés

Postán utánvétes kézbesítéssel, buborékos csomagolásban címre kiküldve.

Személyes átvétel 1188 Budapest Oszkó utca 26. előre egyeztetett időpontban.

Webáruházunk csomagolási költséget minden esetben felszámol.

Garancia, szavatosság

Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a termék cseréjét, de csak abban az esetben, ha a vevő számlával igazolja, hogy a hibás terméket a Vitamintorna Könyvek Webáruházban vásárolta. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Mivel ez egy foglalkoztató könyv és munkafüzet, ezért hibának nem minősül, ha a könyvbe vagy a munkafüzetbe tollal vagy ceruzával belerajzoltak, vagy beleírtak. Ilyenkor nem áll módunkban a felhasznált terméket visszavenni, mivel az már felhasználásra került.  A csere kizárólag személyesen történhet az alábbi címen: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. és előre egyeztetett időpontban. 

Vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mailben jelezni az info@vitamintorna.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

Vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 45/2014. számú kormányrendelet rendelkezik. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell személyesen visszajuttatnia a Vitamintorna Könyvek Webáruház címére: 1188 Budapest, Oszkó utca 26.

Webáruházunk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vásárlónak kell gondoskodnia. Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles e-mailben, az info@ vitamintorna.hu e-mail címre bejelenteni. Abban az esetben, ha a terméket a vevő nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, webáruházunk nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszaküldi a vevőnek. Vásárlástól való elállás esetén a Vitamintorna Könyvek Webáruház köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie. A Vitamintorna Könyvek Webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A felelősség korlátozása

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Vitamintorna Könyvek webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért.

A Vitamintorna Könyvek Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Vitamintorna Könyvek Webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt; szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, vagyis amikor az online megtalálható a webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A Vitamintorna Könyvek Webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, nem tartja tiszteletben a vitamintorna szerzői jogokat, vagy csalás elkövetésével próbálkozik. Azonban a Vitamintorna Könyvek Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a szerzői jogokat, a Vitamintorna Könyvek Webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

A Vitamintorna Könyvek Webáruháznak jogában áll azon megrendelőinek megrendeléseit bárminemű visszaigazolás nélkül törölni (megrendelő felfüggesztése), akik webáruházunk elektronikus illetve telefonos figyelmeztetése ellenére egymást követő 2 megrendelésüket nem veszik át a futárszolgálattól.

Személyes adatok védelme

A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt

A Vitamintorna Könyvek Webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve a Magyar Postának átadja azon adatokat (név és cím) , amelyek a teljesítéshez szükségesek.


Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik  Budapesti  Bíróság/Törvényszék illetékességét.