Jelentkezés feltételei távoktatásnál

Ki végezheti el a Vitamintorna képzéseket?

A képzésnek négy bemeneteli feltétele van:

  1. Óvodapedagógusi, vagy tanítói diploma, óvodában dolgozó gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus oklevél, konduktor végzettség, melynek másolatát el kell küldeni a képző intézmény számára.
  2. Magyar állampolgárság igazolás (személyi másolat, lakcímkártya másolat).
  3. Magyarországi munkahely igazolása (jelentkezés lapon a munkáltató aláírása, pecsétje).
  4. Szerzői jogvédelem aláírása és tiszteletben tartása (kitöltve aláírni).
  5. A távoktatásos képzésekhez alap számítógépes ismeret  és nagy fokú önállóság szükséges, de minden segítséget megadunk a tananyag letöltéséhez, elsajátításához.

Tanulj otthon, kényelmesen.

Az otthoni tanuláshoz szükséges egy számítógép, vagy okos telefon és az internet megléte,valamint alapfokú számítógép kezelői ismeret és önállóság.

Ezek hiányában válaszd a tanfolyami oktatásunkat, ahol  személyes megjelenés szükséges.

 Új lehetőség a tanulásban a távoktatás


Hogyan lehet otthonról tanulni?

Az otthoni tanulás egyszerű és nagyszerű módja az interaktív könyvtárunk használata, a tananyagok letöltése saját adathordozóra.

Ehhez minden segítséget megadunk, lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan lehet belépni az adott könyvtárba és letölteni a tananyagot. Ha ez még így sem megy, akkor telefonon is lehet segítséget kérni számítás-technikusunktól.

A gyakorlati anyagokat otthon, tükör előtt lehet gyakorolni, vagy az óvodában a gyerekekkel együtt kivitelezni.

Az elméleti anyagot bárhol lehet tanulmányozni, mivel szabad időbeosztásban tanulhat a pedagógus az internetnek köszönhetően.

Az e-learning módszer egy nagyszerű lehetőség, hogy új dolgokat fedezzünk fel és szabadon tanulhassunk az internet segítségével.

Mivel ad többet a Vitamintorna 3. program, ha már elvégeztem a Vitamintorna 1.-2. képzést?

Azoknak is lesz benne újdonság, akik régen végezték el a Vitamintorna 1.-2. képzést vagy most vannak benne a képzési rendszerünkben.

A régi képzésben 12 mese volt itt most 40 mese színesíti a játékos tornát , melyekhez a hangoskönyv is elkészült, valamint az ajándék színezős grafikák A4 méretben a gyerekek számára. Komplex óravázlatok éves programterv is része a képzés anyagának.

A kártyák és a felvilágosító munkafüzetek is letölthetőek lesznek, valamint ajándékba adható színezős kicsi kártyák tornagyakorlatokkal a gyerekek részére.

Ezért érdemes megújítani a tudást, az új mesék pedig színesebbé teszik majd a Vitamintorna foglalkozásokat.


Akik személyesen levizsgáztak 2018. ban nálam.

Somogyiné Zsédöly Katalin, Szőke Jánosné Erika, Koncz Andrásné Erzsébet, és Szabó Zsuzsi (balról jobbra). 

Vitamintorna 4. képzés távoktatás 60 órában

A továbbképzés célja, az óvodás gyerekek egészséges testi-lelki- szellemi életmódra nevelése a mesék, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok együttes alkalmazásával. A képzés elméleti és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai érzelmi nevelés átfogó szemléletű tervezéséhez. A program figyelembe veszi a szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlását, valamint az óvodás gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, az érzelmek ( öröm, bánat, félelem, harag, indulat) szabad és kontrollált kimutatását. Ebben az életkorban rendkívül fontos, hogy az érzések hatékony verbális és nem verbális kommunikálására megfelelő építő jellegű kifejezési módot találjunk. A módszertan lényege pont az hogy a mesékben megjelenő érzéseket, a játékos testmozgás segítségével felszínre hozzuk,ezáltal a társas kapcsolatok fejlődnek, és az öt szeretetnyelv ( dicsérő szavak, testi érintés, együtt töltött minőségi idő, szívességek, ajándékozás) megismerése által a gyermek személyisége, egyénisége, érzelmi intelligenciája is kibontakozhat. A módszertan lényege, hogy egy mese történet felolvasása után, zenére játékos testbeszéd, mozdulatok segítségével a gyermek kimutathassa, átélhesse az adott érzelmi élményt. A meseolvasás és játék után közös élményfeldolgozás, pozitív gondolatok megismerése történik, majd lazításos feladatok segítik a történtek feldolgozását. A továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék a gyerekek érzelmi motiváltságát, szeretetnyelvét, érzéseiket és azokat irányított de mégis szabad mozgásos játékban megtanulják kontrolláltan irányítani.
További célkitűzés, hogy a tanultak alapján a pedagógusok képesek legyenek a Vitamintorna módszertanát használva önállóan egy csoportfoglalkozást megszervezni, megtartani. Képesek legyenek a különböző életkorú gyerekeknek differenciálni a játékos feladatokat. A tudás birtokában hatékonyan tudják majd irányítani a szocializáció folyamatát és a szociális identitás kialakulásának összefüggéseit a csoportban.