Jelentkezés feltételei távoktatásnál

Ki végezheti el a Vitamintorna képzéseket?

A képzésnek négy bemeneteli feltétele van:

  1. Óvodapedagógusi, vagy tanítói diploma, óvodában dolgozó gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus oklevél, konduktor végzettség, melynek másolatát el kell küldeni a képző intézmény számára.
  2. Magyar állampolgárság igazolás (személyi másolat, lakcímkártya másolat).
  3. Magyarországi munkahely igazolása (jelentkezés lapon a munkáltató aláírása, pecsétje).
  4. Szerzői jogvédelem aláírása és tiszteletben tartása (kitöltve aláírni).
  5. A távoktatásos képzésekhez alap számítógépes ismeret  és nagy fokú önállóság szükséges, de minden segítséget megadunk a tananyag letöltéséhez, elsajátításához.

Tanulj otthon, kényelmesen.

Az otthoni tanuláshoz szükséges egy számítógép, vagy okos telefon és az internet megléte,valamint alapfokú számítógép kezelői ismeret és önállóság.

Ezek hiányában nem tudsz képzésünkön részt venni.

Új lehetőség a tanulásban a távoktatás


Hogyan lehet otthonról tanulni?

Az otthoni tanulás egyszerű és nagyszerű módja az interaktív könyvtárunk használata, a tananyagok letöltése saját adathordozóra.

Ehhez minden segítséget megadunk, lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan lehet belépni az adott könyvtárba és letölteni a tananyagot. Ha ez még így sem megy, akkor telefonon is lehet segítséget kérni számítás-technikusunktól.

A gyakorlati anyagokat otthon, tükör előtt lehet gyakorolni, vagy az óvodában a gyerekekkel együtt kivitelezni.

Az elméleti anyagot bárhol lehet tanulmányozni, mivel szabad időbeosztásban tanulhat a pedagógus az internetnek köszönhetően.

Az e-learning módszer egy nagyszerű lehetőség, hogy új dolgokat fedezzünk fel és szabadon tanulhassunk az internet segítségével.

Mivel ad többet a Vitamintorna 120 órás képzés, program, ha már elvégeztem a Vitamintorna 30 órás képzést?

Azoknak is lesz benne újdonság, akik régen végezték el a Vitamintorna 1.-2. képzést vagy most vannak benne a képzési rendszerünkben.

A régi képzésben 12 mese volt itt most 40 mese színesíti a játékos tornát , melyekhez a hangoskönyv is elkészült, valamint az ajándék színezős grafikák A4 méretben a gyerekek számára. Komplex óravázlatok éves programterv is része a képzés anyagának.

A kártyák és a felvilágosító munkafüzetek is letölthetőek lesznek, valamint ajándékba adható színezős kicsi kártyák tornagyakorlatokkal a gyerekek részére.

Ezért érdemes megújítani a tudást, az új mesék pedig színesebbé teszik majd a Vitamintorna foglalkozásokat.


Akik személyesen levizsgáztak 2018. ban nálam.

Somogyiné Zsédöly Katalin, Szőke Jánosné Erika, Koncz Andrásné Erzsébet, és Szabó Zsuzsi (balról jobbra). 

Vitamintorna 60 órás távoktatásos képzés

A továbbképzés célja, az óvodás gyerekek egészséges testi-lelki- szellemi életmódra nevelése a mesék, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok együttes alkalmazásával. A képzés elméleti és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai érzelmi nevelés átfogó szemléletű tervezéséhez. A program figyelembe veszi a szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlását, valamint az óvodás gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, az érzelmek ( öröm, bánat, félelem, harag, indulat) szabad és kontrollált kimutatását. Ebben az életkorban rendkívül fontos, hogy az érzések hatékony verbális és nem verbális kommunikálására megfelelő építő jellegű kifejezési módot találjunk. A módszertan lényege pont az hogy a mesékben megjelenő érzéseket, a játékos testmozgás segítségével felszínre hozzuk,ezáltal a társas kapcsolatok fejlődnek, és az öt szeretetnyelv ( dicsérő szavak, testi érintés, együtt töltött minőségi idő, szívességek, ajándékozás) megismerése által a gyermek személyisége, egyénisége, érzelmi intelligenciája is kibontakozhat. A módszertan lényege, hogy egy mese történet felolvasása után, zenére játékos testbeszéd, mozdulatok segítségével a gyermek kimutathassa, átélhesse az adott érzelmi élményt. A meseolvasás és játék után közös élményfeldolgozás, pozitív gondolatok megismerése történik, majd lazításos feladatok segítik a történtek feldolgozását. A továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék a gyerekek érzelmi motiváltságát, szeretetnyelvét, érzéseiket és azokat irányított de mégis szabad mozgásos játékban megtanulják kontrolláltan irányítani.
További célkitűzés, hogy a tanultak alapján a pedagógusok képesek legyenek a Vitamintorna módszertanát használva önállóan egy csoportfoglalkozást megszervezni, megtartani. Képesek legyenek a különböző életkorú gyerekeknek differenciálni a játékos feladatokat. A tudás birtokában hatékonyan tudják majd irányítani a szocializáció folyamatát és a szociális identitás kialakulásának összefüggéseit a csoportban.