Vitamintorna gyerekeknek facebook zárt csoportba történő jelentkezés feltételei

                        A film letöltéséhez várni kell egy kicsit, de utána folyamatosan lehet nézni.

Adatvédelmi nyilatkozat


Boglárka Gyógytorna Bt. (Telephelye: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Adószáma: 21348756-1-43) jogi képviselője Donáthné Forgács Boglárka gyógytornász vállalja, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelem a vitamintorna zárt facebook csoportba belépő személyek esetén is.

A felnőttkorú személy az adatait önként adta meg név, lakcíme, elérhetősége, számlázási címe, melyet kizárólag a számla megírásához rögzítek.  A személyes adatokat a számlán is feltüntetem.


Szerzői jog tiszteletben tartása


   Alulírott felnőtt személy tiszteletben tartja, és elfogadja, hogy a Vitamintorna kifejezés, a Vitamintorna logó és a módszertan, a kitett kisfilmek valamint a zenék, mesék hanganyaga  a Magyar Szabadalmi Hivatal és Artisjust által védett szellemi tulajdon, mely a Boglárka Gyógytorna Bt. Donáthné Forgács Boglárka saját tulajdona.

Az otthoni használatra kiadott anyag saját számítógépen, mobiltelefonon történő lejátszása engedélyezett, papír alapon történő sokszorosítása mások számára tilos.

A Vitamintorna zárt facebook csoportba feltett  kisfilmeket, meséket, képeket semmilyen formátumban nem terjesztheti az interneten keresztül, vagy más formában,  még másik zárt facebook csoportba sem.

A zárt csoportba jelentkező személy a fent leírtakat tudomásul veszi és a szerzői jogvédelmet elismerve az esetleges jogi vitákat elkerülve magára nézve kötelezőnek tarja.

A szellemi tulajdon megsértése, másoknak jogtalanul történő átadása, súlyos jogi következményeket von maga után.

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.


Szolgáltatás ára

A Vitamintorna zárt facebook csoportba történő belépés ára egyszeri 6000 Ft/ egyszeri befizetés, mely utána korlátlan ideig látogatható az oldal. 

Zárt óvodás facebook csoportoknak 20.000 Ft/csoport maximum 30 gyerek lehet a csoportban. Zárt csoportban a csoport óvó nénijével kötünk szerződést, nem a szülőkkel, hiszen ő ismeri a csoportját.

A befizetés után 24 órán belül a számlát e-mailen küldjük el és a tag vagy az óvodás csoport kérheti a felvételét a csoportba.

A tagfelvétel legkésőbb a befizetéstől számított  24 órán belül fog megtörténni.

A tagfelvételt  a szülőkön kívül bárki, óvodapedagógusok, tanítók is kérhetik, de nekik javasoljuk, hogy távoktatás formájában végezzék el a Vitamintorna akkreditált tanfolyamunk egyikét.

                          A film letöltéséhez várni kell egy kis időt, de után lehet folyamatosan nézni.

Szolgáltatás megrendelése


A befizetés kiegyenlítése a Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és Szolgáltató Bt számlájára lehetséges, melynek számlaszáma:

11718024-21445406-00000000

A megjegyzés rovatba be kell írni a saját nevet, vagy a csoport nevét és Fb.