Vitamintorna facebook zárt csoportokba  történő jelentkezés feltételei

Vitamintorna gyerekeknek és a Vitamintorna Bejgli mese  zárt facebook csoportba csak azok a pedagógusok jelentkezhetnek, akik részt vesznek a képzésben, vagy elvégezték valamelyik Vitamintorna képzésünket.

Ennek igazolására a végzett tanúsítvány számát kell elküldeni.


Jelentkezés elküldése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.

                        A film letöltéséhez várni kell egy kicsit, de utána folyamatosan lehet nézni.

Adatvédelmi nyilatkozat


Boglárka Gyógytorna Bt. (Telephelye: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Adószáma: 21348756-1-43) jogi képviselője Donáthné Forgács Boglárka gyógytornász vállalja, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelem a vitamintorna zárt facebook csoportba belépő személyek esetén is.

A felnőttkorú személy az adatait önként adta meg név, lakcíme, elérhetősége, számlázási címe, melyet kizárólag a számla megírásához rögzítek.  A személyes adatokat a számlán is feltüntetem.


Szerzői jog tiszteletben tartása


   Alulírott felnőtt személy tiszteletben tartja, és elfogadja, hogy a Vitamintorna kifejezés, a Vitamintorna logó és a módszertan, a kitett kisfilmek valamint a zenék, mesék hanganyaga  a Magyar Szabadalmi Hivatal és Artisjust által védett szellemi tulajdon, mely a Boglárka Gyógytorna Bt. Donáthné Forgács Boglárka saját tulajdona.

Az otthoni használatra kiadott anyag saját számítógépen, mobiltelefonon történő lejátszása engedélyezett, papír alapon történő sokszorosítása mások számára tilos.

A Vitamintorna zárt facebook csoportba feltett  kisfilmeket, meséket, képeket semmilyen formátumban nem terjesztheti az interneten keresztül, vagy más formában,  még másik zárt facebook csoportba sem.

A zárt csoportba jelentkező személy a fent leírtakat tudomásul veszi és a szerzői jogvédelmet elismerve az esetleges jogi vitákat elkerülve magára nézve kötelezőnek tarja.

A szellemi tulajdon megsértése, másoknak jogtalanul történő átadása, súlyos jogi következményeket von maga után.

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.