A modul:

Vitamintorna® gyerek oktató 120 órás képzés

A modul:

Zenés mesetorna, mozgásos képességfejlesztés 4-7 éves életkorú gyerekek számára

40 komplex fejlesztő foglalkozás: gerinctorna, lúdtalptorna, finommotorika-, egyensúly és koordináció fejlesztés, valamint a csecsemőkori reflexek leépítése és agyfélteke torna is szerepel a programban.

120 órás továbbképzési program

                               Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000139.

                                                     Képzés ára: 400.000 Ft.

                                                    Indul: 2023. szeptember

                                                    Befejezés 2024. május

Tekintsd meg, a Vitamintorna mondóka tornáját!

A modul:

Vitamintorna® gyerek oktató 120 órás képzés

 

Zenés mesetorna, egészségnevelés és képességfejlesztés óvodás korban

Mozgásos fejlesztő program tartalmazza: 40 mesét és 40 zenés tornát, 40 zeneszámot, 6 egészségmegőrző mesét, logopédiai és egyéb bábos mesefoglalkozást filmen, báb szabásmintákat, mesefilmeket, oktató torna filmeket, 14 komplex torna foglalkozást, 40 mese hangoskönyvét, nyomtatható tornakártyákat, kettő oktató mesekönyvet, további meséket, számos grafikát a gyerekek részére. A képzésben résztevők T vitaminos tornapólót kapnak ajándékba.  Zárt Fb. csoport tagságot.

Tanfolyam leírása

Az egészséges életmódra való nevelés óvodás, kisiskolás korban egy nagyon fontos feladat a Vitamintorna® gyerek oktató számára. Az óvodás, kisiskolás gyermek lételeme a mozgás, a célzott mozgással pedig a részképességeket, a testtartást is nagyon jól lehet fejleszteni. Ebben ad segítséget a jól kidolgozott mesetorna programunk, melyet már távoktatás formájában is el lehet sajátítani. Az egészségmegőrző torna mesék nemcsak szórakoztatóak a gyerek számára, hanem lehetőséget adnak a gerincbarát életvitel elsajátítására. A 120 órás interneten keresztül történő távoktatásos továbbképzésünk középpontjában az óvodás, kisiskolás gyermek zenés-mesés gerincbarát képességfejlesztő tornája és tudatos egészségnevelése áll, amely a segítségével megelőzhetőek a tartási rendellenességek, lúdtalp problémák, valamint a különböző részképességek zavarainak a kialakulása. A hallgató képzés elején a Mesetorna 1. könyvtárban található tanulási útmutató című előadás megtekintése után az instrukciók segítségével képes lesz alkalmazni és letölteni az oktatási anyagot, használni az e-learning oktatási keretrendszert, és a Vitamintorna® interaktív könyvtárat. A képzés elején megismertetjük a Vitamintorna® módszertanát,a prevenció fontosságát. A képzés során összefoglaljuk a testnevelés alapokat, a testnevelés szaknyelvet és a játékos utánzó gyakorlatok hatását, hatáskiváltását, tudatosítva a testtartásjavítást már óvodás korban. A tanfolyam során elsajátított rövid fejlesztő hatású zenés- mesés blokkok alkalmazása azonnali lehetőséget nyújt a hétköznapi mindennapos prevenciós jellegű testmozgás gyakorlására is. Célunk az ismeretek rendszerezése, tudatosítása, s az új mesés zenés torna elemek alkalmazása a  mindennapos mozgásos foglalkozások területén. Programunk gyakorlati része, a mindennapos egészségnevelés alkalmazása mozgáson keresztül és az egészségtudatos magatartás kialakítása a az egészséges életmódra nevelő mesék által. A programban történő alkalmazását segítik elő: a tornamesék, a színezős rajzok, tornagyakorlatok képi megjelenítése, az oktató torna videó filmek, az ütemes zenék, játékleírások, az egészségmegőrző mesék ,és a komplex óvodai foglalkozások kisfilmeken keresztül mutatják be a mozgásanyag alkalmazási lehetőségeit. A képzést öt tematikai egységből épül fel.1. tematikai egység: A Vitamintorna® módszertan bemutatása, és a testnevelés alapok ismertetése2. tematikai egység: A képességfejlesztő, gerincbarát mesetorna gyakorlati alkalmazása3. tematikai egység A játékos foglalkozásvezetések4. tematikai egység: Egészségmegőrző mesék 5 tematikai egység: Gyakorlás a módszertan alapján 

A Tanúsítványt kiadásának feltétele a gyakorlati napokon történő megjelenés, aktív részvétel,  az első négy tematikai egységhez tartozó záró ellenőrzési feladatok határidőre történő beadása, és  a kritériumoknak való megfelelés alapján lehet a záróvizsgára menni. A záróvizsgának vagy egy írásbeli része és egy gyakorlati része, melynek tartalmaznia kell egy zenés  komplex mesetorna foglalkozás bemutatását.

Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, a gyakorlati napokon való aktív részvétel pedig elegendő tudást ad ahhoz, hogy azonnal alkalmazható legyen  a gyerek foglalkozásokon.

Vitamintorna® gyerek oktatóként pedig,  azonnali bevételt jelenthet számodra, ha fizetős gyerekcsoportokat szeretnél tartani.