Ez a képzésünk átmenetileg szünetel.

Várható újra indítása 2024.

VITAMINTORNA

120 ÓRÁS KÉPZÉS

Testkultúra-Vitamintorna 3. képzés:

Zenés mesetorna, egészségnevelés és képességfejlesztés óvodás korban

120 órás akkreditált TÁVOKTATÁSOS pedagógus továbbképzési programra.

Akkreditációs száma: 575/192/2017

OKÉV nyilvántartási száma: 01-0481-04 Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000139.

Képzés ára: 100.000 Ft

Jelentkezési határidő 2022 -ben lejárt, jelentkezni már nem lehet a képzésre.
Tekintsd meg, a Vitamintorna mondóka tornáját!

Testkultúra-Vitamintorna 3. képzés: 

Zenés mesetorna, egészségnevelés és képességfejlesztés óvodás korban

Mozgásos fejlesztő program tartalmazza: 40 mesét és 40 zenés tornát, 40 zeneszámot, 6 egészségmegőrző mesét, logopédiai és egyéb bábos mesefoglalkozást filmen, báb szabásmintákat, mesefilmeket, oktató torna filmeket, 14 komplex torna foglalkozást, 40 mese hangoskönyvét, nyomtatható tornakártyákat, kettő oktató mesekönyvet, további meséket, számos grafikát a gyerekek részére. A képzésben résztevők T vitaminos tornapólót kapnak ajándékba.  Zárt Fb. csoport tagságot.

Ára: 100.000 Ft

Tanfolyam leírása

Az egészséges életmódra való nevelés óvodás korban egy nagyon fontos feladat az óvodapedagógus számára. Az óvodás gyermek lételeme a mozgás, a célzott mozgással pedig a részképességeket, a testtartást is nagyon jól lehet fejleszteni. Ebben ad segítséget a jól kidolgozott mesetorna programunk, melyet már távoktatás formájában is el lehet sajátítani. Az egészségmegőrző torna mesék nemcsak szórakoztatóak a gyerek számára, hanem lehetőséget adnak a gerincbarát életvitel elsajátítására.
A 120 órás interneten keresztül történő távoktatásos továbbképzésünk középpontjában az óvodás gyermek zenés-mesés gerincbarát képességfejlesztő tornája és tudatos egészségnevelése áll, amely a segítségével megelőzhetőek a tartási rendellenességek, lúdtalp problémák, valamint a különböző részképességek zavarainak a kialakulása.
A résztvevő pedagógus a képzés elején a Mesetorna 1. könyvtárban található tanulási útmutató című előadás megtekintése után az instrukciók segítségével képes lesz alkalmazni és letölteni az oktatási anyagot, használni az e-learning oktatási keretrendszert, és a Vitamintorna interaktív könyvtárat
A képzés elején megismertetjük a Vitamintorna módszertanát,a prevenció fontosságát. A képzés során összefoglaljuk a testnevelés alapokat, a testnevelés szaknyelvet és a játékos utánzó gyakorlatok hatását, hatáskiváltását, tudatosítva a testtartásjavítást már óvodás korban. A tanfolyam során elsajátított rövid fejlesztő hatású zenés- mesés blokkok alkalmazása azonnali lehetőséget nyújt a hétköznapi mindennapos prevenciós jellegű testmozgás gyakorlására is.
Célunk az ismeretek rendszerezése, tudatosítása, s az új mesés zenés torna elemek alkalmazása az óvodai mindennapos mozgásos foglalkozások területén.
Programunk gyakorlati része, a mindennapos egészségnevelés alkalmazása mozgáson keresztül és az egészségtudatos magatartás kialakítása az óvodában az egészséges életmódra nevelő mesék által. Az óvodában történő alkalmazását segítik elő: a tornamesék, a színezős rajzok, tornagyakorlatok képi megjelenítése, az oktató torna videó filmek, az ütemes zenék, játékleírások, az egészségmegőrző mesék ,és a komplex óvodai foglalkozások kisfilmeken keresztül mutatják be a mozgásanyag alkalmazási lehetőségeit.
A képzést öt tematikai egységből épül fel.
1. tematikai egység: A Vitamintorna módszertan bemutatása, és a testnevelés alapok ismertetése
2. tematikai egység: A képességfejlesztő, gerincbarát mesetorna gyakorlati alkalmazása
3. tematikai egység A játékos foglalkozásvezetések
4. tematikai egység: Egészségmegőrző mesék
5 tematikai egység: Gyakorlás a módszertan alapján
A Tanúsítványt kiadásának feltétele az első négy tematikai egységhez tartozó záró ellenőrzési feladatok határidőre történő beadása, és a kritériumoknak való megfelelés lapján lehet a záróvizsgára menni. A záróvizsgának tartalmaznia kell egy zenés mesefoglalkozás részletet, melyet vizuális eszközzel kell rögzíteni és feltölteni a megadott internetes tárhelyre. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
A képzésen tanultak elsajátítására 40 hét, hetente 3 óra tanulás javasolt. A képzésbe az indítás után is lehet folyamatosan csatlakozni, de legkésőbb a képzés végére teljesíteni kell a tanúsítvány kiadásának feltételeit.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, széles elméleti és gyakorlati tudást kínál, azonnal alkalmazható a mindennapi óvodai egészségnevelő, prevenciós hatású mozgásos fejlesztő tevékenységben.