Vitamintorna 30 órás tanfolyam

A képzésről

Vitamintorna 30 órás alap távoktatásos képzés:

Mese, torna és képességfejlesztés óvodás korban

30 órás akkreditált távoktatásos pedagógus továbbképzési program

Akkreditációs száma: 222/10/2020 OKÉV nyilvántartási száma: 01-0481-04.

Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000139.

Oktatás formája: távoktatás, önálló tanulás, oktatói segítségadással. 

Időbeosztás: ajánlott tanulási ütemterv alapján történik, saját időbeosztásban lehet tanulni. Nincs szükség online kötelező megjelenésre.

Indult: 2023. január 1. - Befejezés 2023. december 1.

Utolsó jelentkezési határidő: 2023. november 1.

Ára: 35.000 Ft/fő

Jelentkezési lap az info@vitamintorna.hu email címen kérhető

A képzés tartalmazza a 14 mesetorna foglakozást, hozzá tartozó zenéket, oktató mese filmeket , színezhető grafikákat, 14  mese hangoskönyvet, egy kinyomtatható mesekönyvet.

A KÉPZÉS ISMERTETÉSE

Az egészséges mozgásos életmódra való nevelés óvodás korban egy nagyon fontos feladat az óvodapedagógus számára. Az óvodás gyermek lételeme a mozgás, a célzott mozgással pedig a részképességeket, a testtartást is nagyon jól lehet fejleszteni. Ebben ad segítséget a jól kidolgozott Vitamintorna- mesetorna programunk, melyet már távoktatás formájában is el lehet sajátítani. Az egészségmegőrző torna mesék nemcsak szórakoztatóak a gyerekek számára, hanem lehetőséget adnak a gerincbarát életvitel elsajátítására.
A 30 órás interneten keresztül történő távoktatásos továbbképzésünk középpontjában az óvodás gyermek zenés-mesés gerincbarát képességfejlesztő tornája áll, amely a segítségével megelőzhetőek a tartási rendellenességek, lúdtalp problémák, valamint a különböző részképességek zavarainak a kialakulása.
A résztvevő pedagógus a képzés elején az interaktív könyvtárban található tanulási útmutató című előadás megtekintése után az instrukciók segítségével képes lesz alkalmazni és letölteni az oktatási anyagot, használni az e-learning oktatási keretrendszert, és a Vitamintorna interaktív könyvtárat.
A képzés elején megismertetjük a Vitamintorna módszertanát,a prevenció fontosságát. A képzés során összefoglaljuk a testnevelés alapokat, a testnevelés szaknyelvet és a játékos utánzó gyakorlatokat, tudatosítva a helyes testtartásjavítást már óvodás korban is. A tanfolyam során elsajátított rövid fejlesztő hatású zenés- mesés blokkok alkalmazása azonnali lehetőséget nyújt a hétköznapi mindennapos prevenciós jellegű testmozgás gyakorlására is.
Célunk az ismeretek rendszerezése, tudatosítása, s az új mesés zenés torna elemek alkalmazása az óvodai mindennapos mozgásos foglalkozások területén.
Programunk gyakorlatközpontú, játékossága révén könnyen elsajátítható a gyerekek számára. Az óvodában történő alkalmazását segítik elő: a tornamesék, a színezős rajzok, tornagyakorlatok képi megjelenítése, az ütemes zenék, játékleírások és a komplex óvodai foglalkozások leírása.

A képzést öt tematikai egységből épül fel.

1. tematikai egység: Vitamintorna módszertan bemutatása.
2. tematikai egység: Vitamintorna mesék leírása és a hozzá tartozó tornagyakorlatok bemutatása képekben
3. tematikai egység: Vitamintorna mesék hangoskönyve
4. tematikai egység: Vitamintorna foglalkozásokon használható zenék és játékok
5. tematikai egység: Komplex Vitamintorna mesés foglalkozások
A Tanúsítványt kiadásának feltétele a harmadik tematikai egység után a záró ellenőrzés visszaküldése és az öt tematikai egység megtanulása után a záró dolgozat elkészítése, maximum 2 oldal terjedelemben, mely egy komplex óvodai foglalkozás leírása. A záróvizsgának tartalmaznia kell a komplex foglalkozás helyesen felépített tematikáját, az adott mesetorna mozgásos leírását testnevelés szaknyelven és játékos utánzó nyelven egyaránt. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
A képzés elsajátításához a pedagógusnak rendelkezni kell internet elérhetőséggel, valamilyen okos eszközzel ( laptop, vagy okostelefon) és alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel.
A képzésen tanultak elsajátítására 6 hét, hetente 5 óra tanulás javasolt, de a pedagógus ettől eltérően saját ütemében is haladhat. A képzésbe az indítás után is folyamatosan lehet csatlakozni, de legkésőbb a képzés végére teljesíteni kell a tanúsítvány kiadásának feltételeit.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban elsajátítható, széles elméleti és gyakorlati tudást kínál és azonnal alkalmazható a mindennapi óvodai prevenciós hatású mozgásos fejlesztő tevékenységben.