VITAMINTORNA GYEREKEKNEK FACEBOOK ZÁRT CSOPORT INDUL

Kedves Szülők!

   A Vitamintorna zárt facebook csoport azért jött létre, hogy a szülők otthon is tudják gerinctornára motiválni az óvodás és kisiskolás gyerekeiket. A tagságban befizetett egyszeri kedvezményes belépési árért, 14 komplex vitamintorna zenés foglalkozás lesz látható, a mesékkel és a mese hangoskönyvvel együtt, korlátlan ideig. Az ár 6000 Ft / belépés, melyről természetesen számlát állítunk ki. Jelentkezni itt az oldalon a Vitamintorna Zárt Facebook csoport alatt lehetséges. Az anyagot folyamatosan töltjük fel 12 hétig, az oldal 2020. április 15.-én indul. Várjuk az érdeklődő ovisokat és szüleiket.Adatvédelmi nyilatkozat

Boglárka Gyógytorna Bt. (Telephelye: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Adószáma: 21348756-1-43) jogi képviselője Donáthné Forgács Boglárka gyógytornász vállalja, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelem a vitamintorna zárt facebook csoportba belépő személyek esetén is.

A felnőttkorú személy az adatait önként adta meg név, lakcíme, elérhetősége, számlázási címe, melyet kizárólag a számla megírásához rögzítek. A személyes adatokat a számlán is feltüntetem.

Szerzői jog tiszteletben tartása

Alulírott felnőtt személy tiszteletben tartja, és elfogadja, hogy a Vitamintorna kifejezés, a Vitamintorna logó és a módszertan, a kitett kisfilmek valamint a zenék, mesék hanganyaga a Magyar Szabadalmi Hivatal és Artisjust által védett szellemi tulajdon, mely a Boglárka Gyógytorna Bt. Donáthné Forgács Boglárka saját tulajdona.

Az otthoni használatra kiadott anyag saját számítógépen, mobiltelefonon történő lejátszása engedélyezett, papír alapon történő sokszorosítása mások számára tilos.

A Vitamintorna zárt facebook csoportba feltett kisfilmeket, meséket, képeket semmilyen formátumban nem terjesztheti az interneten keresztül, vagy más formában, még másik zárt facebook csoportba sem.

A zárt csoportba jelentkező személy a fent leírtakat tudomásul veszi és a szerzői jogvédelmet elismerve az esetleges jogi vitákat elkerülve magára nézve kötelezőnek tarja.

A szellemi tulajdon megsértése, másoknak jogtalanul történő átadása, súlyos jogi következményeket von maga után.

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Szolgáltatás ára

A Vitamintorna zárt facebook csoportba történő belépés ára egyszeri 6000 Ft/ alkalom, mely utána korlátlan ideig látogatható az oldal.

Zárt óvodás facebook csoportoknak 20.000 Ft/csoport maximum 30 gyerek lehet a csoportban. Zárt csoportban a csoport óvó nénijével kötünk szerződést, nem a szülőkkel, hiszen ő ismeri a csoportját.

A befizetés után 24 órán belül a számlát e-mailen küldjük el és a tag vagy az óvodás csoport kérheti a felvételét a csoportba.

A tagfelvétel legkésőbb a befizetéstől számított 24 órán belül fog megtörténni.

A tagfelvételt a szülőkön kívül bárki, óvodapedagógusok, tanítók is kérhetik, de nekik javasoljuk, hogy távoktatás formájában végezzék el a Vitamintorna akkreditált tanfolyamunk egyikét.

A befizetés kiegyenlítése a Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és Szolgáltató Bt számlájára lehetséges, melynek számlaszáma:

 OTP: 11718024-21445406-00000000

A megjegyzés rovatba be kell írni a saját nevet, vagy a csoport nevét és Fb.

VITAMINTORNA TÁVOKTATÁS

Itt az ideje az otthon tanulásnak, nálunk van rá lehetőség bőven.

Válassz a Vitamintorna képzéseinkből és otthon kényelmesen tanulhatsz, biztonságos környezetben, saját magad által diktált tempóban.

A Vitamintorna egy új módszertan, mely az óvódás gyerekek mozgásos, mesés és érzelmi képességfejlesztését végzi. Tanfolyamaink gyakorlatközpontúak, így az óvónők a képzés után azonnal tudják alkalmazni a csoportfoglalkozásokon a tanultakat. A módszertan lényege, hogy egy mozdulatot, tornagyakorlatot egy állat, vagy tárgy, vagy növény képéhez hozzárendelünk. Az adott gyakorlatokat mozgással összekötve egy gyakorlatsorba rendezve oktatjuk és zenét is használunk a fejlesztéshez. Mindent mozgással fejezünk ki, élünk meg, és ezt jókedvvel, humorral fűszerezzük.

Mondhatnám úgy is, hogy a T- Vitamin egy különleges Vitamin, amit szájon keresztül nem vehetnek be a gyerekek, nem úgy, mint a C-vitamint és társait. A Torna - Vitaminnal együtt kell tornázni, hogy megelőzhessük a mozgató-szervrendszeri, vagy mentálhigiénés problémákat. Ha elindulunk ezen az úton, akkor megismerhetjük T - Vitamin és Bejgli kutyus csodás mesés kalandjait. Összefoglalva a Vitamintorna módszertana a testi-lelki-szellemi és szociális képességeket is fejleszti egyszerre, és mindezt egyszerűen, hatékonyan, jókedvvel teszi.  A Vitamintorna mesék és zenék, valamint a színezős rajzok teszik még sokkal élvezetessé a közös tornát.

     A módszertan szerzői jogvédelem alatt áll, a képzést elvégezni a szerzői jogok tiszteletben tartásával lehet.

   Programunkat 2002-ben kezdtük el kidolgozni és 2004 óta akkreditált pedagógus továbbképzések formájában adjuk tovább, hogy az óvodás és kisiskolás gyerekek is megismerhessék.

A Vitamintorna képzések a Humán Emberi Erőforrások Minisztériumában lettek akkreditálva, és pedagógusoknak beszámítható a kreditpont a kötelező 120 órás teljesítésben. Évente több mint 100   pedagógus vesz részt képzéseinken. Várunk minden kedves érdeklődőt tanfolyamainkon.

Jelentkezés menete: a kívánt jelentkezési lap letöltése a www.vitamintorna.com oldalról a tanfolyamok menüpontból, ennek kitöltése és e-mailen történő visszaküldése véglegesíti a részvételi szándékot. 

Elérhetőségek

Írj nekünk

Boglárka Gyógytorna Bt.

1188 Budapest, Oszkó utca 26.

info@vitamintorna.hu

Hívj bennünket

+36-30-973-0027